Jäsenille

Tervetuloa Säisien sukuseuran kotisivujen jäsenille tarkoitettuun osioon. Tästä osiosta löydät tietoja liittyen seuran toimintaan sekä sukutapaamisista, sukututkimuksesta ja seuran jäsenasioista.

Sukuseura

Säisien sukuseura on perustettu Vieremällä vuonna 1981 kaikkien Suomen Säisien yhteiseksi yhdistykseksi ja yhdyssiteeksi. Seuran toiminnan päätavoite on edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta Säisän suvun jäsenten keskuudessa sekä aktioiva suvun jäseniä osallistumaan suvun yhteiseen toimintaan. Tavoitteena on myös edistää Säisän suvun sukututkimusta ja tietoutta suvun historiasta suvun jäsenten keskuudessa.

Säisien sukuseuran säännöt hyväksyttiin varsinaisessa sukukokouksessa Vieremällä vuonna 2014. Säännöt pohjautuvat Suomen Sukututkimusseuran julkaisemiin sukuseuran mallisääntöihin sekä Säisien sukuneuvoston 1990-luvulla laatimaan sääntöehdotukseen. Sukukokouksen päätöksen mukaisesti sukuseura noudattaa sääntäjä jo nyt ollessaan vielä rekisteröimätön yhditys. Sukuneuvosto valmistelee ehdotusta sukukokoukselle sukuseuran rekisteröimiseksi.

Jäsenet

Säisien sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kaikki 15 vuotta täyttäneen suvun jäsenet sekä kannattajajäseniksi kaikki suvusta, sen toiminnasta ja historiasta kiinnostuneet. Sukuseuran jäsenmaksu on perhekuntakohtainen. Sukuseuran jäseneksi voi hakea täyttämällä seuran kotisivuilta löytyvän lomakkeen, mikä löytyy painamalla tästä, tai ottamalla yhteyden seuran puheenjohtajaan tai sihteeriin. Sukuseura pitää jäsenistään jäsenluetteloa.

Säisien sukuseuraan on kutsuttu kunniajäseniksi seuraavat henkilöt:

  • Marketta Korhonen, Kotka (2012)
  • Jorma Säisä, Vieremä (2012)
  • Osmo Ahonen, Iisalmi (2012)
  • Anni Saalasti, Kokkola (2018)

Jäsenmaksut

Säisien sukuseuran kuluvan toimikauden 2023–2025 jäsenmaksu on 20 euroa henkilöltä tai perhekunnalta. Jäsenmaksu kattaa koko kaksivuotisen toimikauden. Jäsenmaksun voi suorittaa Säisien sukuseuran tilille FI69 5068 0640 1267 83. Mikäli olet epävarma jäsenyytesi tai jäsenmaksusi tilasta, ota yhteys sukuseuran sihteeriin.

Jäsenkirjeet

Säisien sukuseura lähettää jäsenilleen kaksi kertaa toimikauden aikana sukuneuvoston laatiman jäsenkirjeen, ensimmäisen toimikauden ensimmisen vuoden marraskuussa ja toisen toimikauden toisen vuoden toukokuussa. Kirjeet pyritään lähettämään jäsenille sähköpostitse. Mikäli jäsenellä ei ole käytössä sähköpostiosoitetta tai hän on erikseen pyytänyt jäsenkirjeen lähettämistä kirjeitse, postitetaan jäsenkirjeen näille henkilöille. Mikä olet sukuseuran jäsen ja et ole saanut kuluvan toimikauden lähetettyjä jäsenkirjeitä, ota yhteys sihteerin asian oikaisemiseksi.