Jäsenille

Tervetuloa Säisien sukuseuran kotisivujen jäsenille tarkoitettuun osioon. Tästä osiosta löydät tietoja liittyen seuran toimintaan sekä sukutapaamisista, sukututkimuksesta ja seuran jäsenasioista.

Sukuseura

Säisien sukuseura on perustettu Vieremällä vuonna 1981 kaikkien Suomen Säisien yhteiseksi yhdistykseksi ja yhdyssiteeksi. Seuran toiminnan päätavoite on edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta Säisän suvun jäsenten keskuudessa sekä aktioiva suvun jäseniä osallistumaan suvun yhteiseen toimintaan. Tavoitteena on myös edistää Säisän suvun sukututkimusta ja tietoutta suvun historiasta suvun jäsenten keskuudessa.

Säisien sukuseuran säännöt hyväksyttiin varsinaisessa sukukokouksessa Vieremällä vuonna 2014. Säännöt pohjautuvat Suomen Sukututkimusseuran julkaisemiin sukuseuran mallisääntöihin sekä Säisien sukuneuvoston 1990-luvulla laatimaan sääntöehdotukseen. Sukukokouksen päätöksen mukaisesti sukuseura noudattaa sääntäjä jo nyt ollessaan vielä rekisteröimätön yhditys. Sukuneuvosto valmistelee ehdotusta sukukokoukselle sukuseuran rekisteröimiseksi.

Jäsenet

Säisien sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kaikki 15 vuotta täyttäneen suvun jäsenet sekä kannattajajäseniksi kaikki suvusta, sen toiminnasta ja historiasta kiinnostuneet. Sukuseuran jäsenmaksu on perhekuntakohtainen. Sukuseuran jäseneksi voi hakea täyttämällä seuran kotisivuilta löytyvän lomakkeen, mikä löytyy painamalla tästä, tai ottamalla yhteyden seuran puheenjohtajaan tai sihteeriin. Sukuseura pitää jäsenistään jäsenluetteloa.

Säisien sukuseuraan on kutsuttu kunniajäseniksi seuraavat henkilöt:

  • Marketta Korhonen, Kotka (2012)
  • Jorma Säisä, Vieremä (2012)
  • Osmo Ahonen, Iisalmi (2012)
  • Anni Saalasti, Kokkola (2018)

Jäsenmaksut ja ilmoittautuminen jäsenrekisteriin

Sukukokous päätti sukuseuran jäsenmaksuksi 20 euroa ajalle elokuusta 2023 heinäkuuhun 2025. Jäsenmaksu kerätään perhekunnittain. Jotkut maksoivat jäsenmaksun sukukokouksessa. Jäsenmaksua kannetaan sukuseuran toiminnan ylläpitämiseksi ja osittain sukutapaamisten järjestämiseksi. Jäsenmaksun maksamisella sukuseuran jäsen haluaa myös ilmaista halunsa kuulua sukuseuraan ja olla mukana sen toiminnassa. Koronan aikana sukuseurasiteet saattoivat höltyä, mutta sukuneuvosto toivoo, että halu kuulua sukuseuraan palaisi uuteen aktiivisuuteen.

Sukuseuran jäsenmaksun voi maksaa Säisien sukuseuran tilille FI69 5068 0640 1267 83.

Jäsenmaksun jälkeen toivomme sinun ilmoittautuvan jäsenrekisteriin yhteystietoineen, jotta voimme hoitaa sinulle jäsenpostituksia. Ilmoittautuminen tulee tehdä osoitteella: timo.teppo (at) hotmail.com tai puhelimitse 040-767 5811. Sukuneuvosto pitää tärkeänä, että tarkistat sähköpostiositteen oikeellisuuden jäsenrekisterissä, jolloin voit saada viestit sähköpostilla.

Lähetämme tämän viestin myös niille, joilta on saattanut jäädä korona-aikana jäsenmaksu maksamatta.

Sukuaineistoa keräämään

Suvun piirissä on jo pitkään kerätty aineistoja sukukirjaa varten. Sukukirjan toimittaminen sukutauluineen on pitkäaikainen prosessi, jossa tarvittaisiin useiden jäsenten työhön sitoutunut tiimi.

Sukuneuvostossa keskusteltiin mahdollisuudesta toimittaa Säisä-sukuun liittyvien artikkelien, muisteluksien, henkilökuvien ja tarinoiden julkaisu. Tähän liittyen toivomme, että suvun piiristä tulisi aiheita tai asiaan liittyviä aineistoja, joista voisi koota toimittamalla yhteisen Säisän sukuun liittyvän julkaisun. Aineistoa tai ehdotuksia voi lähettää osoitteella: Esko Piippo. Piipontie 5 as 15, 37500 Lempäälä, sähköpostilla: epiippo45 (at) gmail.com. Esko Piipon puhelin on 050-5680320.

Jäsenkirjeet

Säisien sukuseura lähettää jäsenilleen kaksi kertaa toimikauden aikana sukuneuvoston laatiman jäsenkirjeen, ensimmäisen toimikauden ensimmäisen vuoden marraskuussa ja toisen toimikauden toisen vuoden toukokuussa. Kirjeet pyritään lähettämään jäsenille sähköpostitse. Mikäli jäsenellä ei ole käytössä sähköpostiosoitetta tai hän on erikseen pyytänyt jäsenkirjeen lähettämistä kirjeitse, postitetaan jäsenkirjeet näille henkilöille. Mikä olet sukuseuran jäsen ja et ole saanut kuluvan toimikauden lähetettyjä jäsenkirjeitä, ota yhteys sihteerin asian oikaisemiseksi.